Reklama

Ekoprodukt EU s.r.o.

Vysoká 25

915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovakia ( EU )

mobil: +421 907 785 785
tel. / fax: +421 32 7717479

e-mail: ekoprodukt@ekoprodukt.eu

IČO: 36730106
IČ DPH/UID-Nr: SK2022306891

registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17471/R

Bank info:

Slovenská sporiteľňa, a.s., kód banky: 0900, č.účtu 274805412
IBAN: SK309000000000274805412
SWIFT: GIBASKBX


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)
Reklama